Plastične septičke jame – osobine

Septičke jame su horizontalni plastični rezervoari cisterne i namenjeni su za ukopavanje u zemlju. Na njima su ugrađeni priključci za kućnu kanalizaciju i lako se pruključuju. Plastične septičke jame se mogu koristiti kao rešenja tamo gde ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem. Fekalna cisterne i jame su ustvari plastični rezervoari koji su idealna rešenja u upravljanju, skladištenju i prečišćavanju otpadnih voda, čime se sprečava pojava zaraze i neugodnih mirisa. Septička jama može biti različitih konstrukcija i mogu biti protočne , ili dvokomorne i trokomorne različitih zapremina.

Plastične septičke jame se najčešće koriste kao:

  • za domaćinstva, kuće i vikendice
  • za restorane
  • za odmarališta, hotele, motele i druge objekte

Betonske jame se u potponosti mogu zameniti sa plastičnim septičkim jamama i one zamenjuju radove u zidanju. Ušteda u vremenu koje bi ste izgubili na zidanje betonske jame je na strani plastične jame. Glavna osobina cisterne – septičkih jama je da je nepropusna jer je čest razlog punjenja jame podzemne vode. Planirajte čišćenje plastične septičke jame bar jednom u godinu dana.

Slični proizvodi

Kace i rezervoari

Plastični bazeni

Plastični bazeni izgradnja Plastični bazeni verovatno bih svako poželeo u svom domu, kupanje po želji u bilo koje doba dana i sve ostale mogućnosti priviligije koje pruža svoj privatni bazen u dvorištu. E pa da Detaljnije…

Kace i rezervoari

Plastične posude i pravougaone kade

Plastične posude i pravougaoni rezervoari – kade Plastične posude su sa svojim oblikom, kvalitetom izrade i načinom prenošenja vrlo praktične za razlite namene. Radimo ih u različitim zamreminama od 30l, 45-50 litara i 60 litara. Detaljnije…

Kace i rezervoari

Plastični rezervoari za vodu, gorivo

Plastični rezervoari Vertikalni plastični rezervoari se prozvode na isti način kao i plastične kace vertikalni otvoreni rezervoari. Za razliku od plastičnih kaca rezervoari imaju zvaren poklopac, dok je kod kaca poklopac može skidati i stavljati. Detaljnije…