Kace rezervoari, vertikalni rezervoari, horizontalni rezervoari, plastične kace, šahte za vodomere, pontoni za splavove, plastične kade, kace za voće, kace za kupus, kace za vino, plastične septičke jame, cisterne za gorivo, cisterne za sakupljanje kišnice.